cụ tổ Các Mác(Karl Marx) không tiên liệu kiểu “bóc lột giá tri thặng dư mới qua “thị trường chứng khoán” trong việc đổi mới chủ nghĩa của cụ tại VN !!: vụ Tất Thành Cang của Nam Kỳ quốc Lê Thanh Hải…..-chuyện ba que xỏ lá !!!

Ông Tất Thành Cang bị đề nghị 12-14 năm tù TP HCMVKS đánh giá cựu phó bí thư Tất Thành Cang có vai trò đầu vụ, bút phê cho Sadeco […]

Read Article →