Tin Tây Nguyên :trong khi các quan kách mệnh và giai cấp tư bản bóc lột mới cấu kết để làm giàu trong mùa ôn dịch thì vẫn có những tấm lòng hy sinh ,vị tha với các học sinh nghèo vùng cao !!

Tủ bánh 0 đồng của giáo viên vùng cao Gia Lai4 buổi một tuần, thầy Vũ Văn Tùng, 43 tuổi, dậy sớm đi lấy bánh mì, bánh bao chở đến […]

Read Article →