sống chung với dịch bệnh !!: đến nay lúc 6 giờ 15 phút chiều ngày 1/1/2022 có 1,739,427 người nhiễm bệnh và 32,610 người đã ra đi !!

Số liệu Covid-19 tại Việt Nam Đợt bùng phát dịch từ ngày 27/4. Cập nhật 18:15, 01/01Số catrong nước Công bố hôm nay+14.822 Tổng1.739.427 Sáng nay, Việt Nam ghi nhận 14.822 ca tại 62 tỉnh […]

Read Article →