“cám ơn Góc Ba Chóp làm sụp đổ Liên Xô “là phải :”nghiên cứu sinh VN làm giàu trở thành triệu phú,tỷ phú hiện nay nhờ buôn lậu..trong thời “quá độ” từ kinh tế XHCN sang tư bản “thịt ba rọi ” !!

Thành triệu phú VN thời ‘lấy xẻng xúc vàng’ ở Đông Âu Bình Khuê BBC News Tiếng Việt 1 tháng 3 2020 “Thời của chúng tôi là ‘dùng xẻng xúc […]

Read Article →