“sống chung với Cô Vy,sống chết mong manh !! “: ai nhiễm cứ nhiễm,ai chết cứ chết,ai đá cứ đá ,ai tham nhũng cứ tham nhũng và ai đói..cứ đói..-Con số lây nhiễm hôm nay 23/12/21(lúc 6 giờ 19 phút chiều :16,367 người và 280 người vong mạng !!

Số liệu Covid-19 tại Việt Nam Đợt bùng phát dịch từ ngày 27/4. Cập nhật 18:19, 23/12 Số catrong nước Công bố hôm nay+16.367 Tổng số 1.598.237 Sáng nay, Việt […]

Read Article →