Cựu đồng chí “Góc Ba Chóp”(Gorbachev) của đế quốc Liên Xô cũ viết về “đồng chí Xô Xét Cu(Ceausescu)của Lỗ Mã Ni-bị xử bắn cùng với vợ-Elena- vào mùa Giáng Sinh 1989 !!

Nicolae Ceausescu như tôi biết <A>Mikhail Gorbachev * Trần Quốc Việt (DLB)) dịch – Địa vị đặc biệt của Nicolae Ceausescu đã trở nên đặc biệt rõ ràng khi quân […]

Read Article →