thêm 15,215 ca nhiễm (nâng tổng số lên 1,502,090 ca)và 246 ca tử vong(nâng tổng số lên 29,103 ca) vì covid-19 tại Việt Nam công bố lúc 6 giờ 29 phút chiều ngày 17/12/2021(ngày giờ VN)-VNexpress.net !!!

Số liệu Covid-19 tại Việt Nam Đợt bùng phát dịch từ ngày 27/4. Cập nhật 18:29, 17/12Số catrong nước Công bố hôm nay+15.215 Tổng số đế n hôm nay :1.502.090 Sáng […]

Read Article →