bài học lịch sử những ngày tháng nầy năm xưa(1989) chuyện “ba que xỏ lá” của vợ chồng hoàng đế vô sản Lỗ Mã Ni)Romania,Elena-Ceausescu- bị hành quyết trong dịp Giáng Sinh !

 Les Boureaux meurent aussi !! TỔNG BÍ CŨNG CHẾT  May 24, 2013 công tử Hà Đông hoanghaithuy đã theo Thuý đã đi(trước) rồi Chiều mùa đông Hà Nội năm 1950 tôi […]

Read Article →