chưa bao giờ đất nước được như hôm nay(NPT) :chuyên vớ vẩn mùa ôn dịch :Tô Lâm vô sản không cần phải qua Anh Quốc viếng cụ tổ Mác và ăn bò dát vàng :Hà Nội cũng có nhà hàng “bò dát vàng “!!!

HÀ NỘI : KHAI TRƯƠNG NHÀ HÀNG BÒ DÁT VÀNG ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM” Hãng tin Reuters ngày hôm nay 10/12 đưa tin nhà hàng bò dát vàng đầu […]

Read Article →