kết quả của chủ trương “bỏ tiên học lễ” của đạo sĩ Trần Ngọc Thêm :lính Mỹ qua VN hát “nối vòng tay lớn ” hoa hậu con điên(theo “ông” Đoàn Hương)qua Mỹ hát vót chông đâm lòi ruột Mỹ !!

Trong hình này của báo Giao thông là Ban nhạc Hạm đội 7 của Mỹ đang ca bài Nối vòng tay lớn tại khu gần cầu Rồng, Đà Nẵng hồi […]

Read Article →