chuyện xưa tích cũ mùa ôn dịch:đội mồ(thật ra cũng chẳng có mồ !!) sống dậy để trả lời “tuổi trẻ chúng tôi (bị đâm sau lưng và trước mặt)-Qui est Ky ?/Kỳ là ai ?

“Qui est Ky?”- Tướng Nguyễn Cao Kỳ là ai? 27.04.2018 © AP PhotoTheo dõi Sputnik trênNguyễn Cao Kỳ- Người một mình chống (!!!)lại Ngô Đình Diệm là ai? câu nói […]

Read Article →