Ông thầy dạy triết(luận lý,đạo đức..)thời trung học Quốc Học Huế(thập niên 19(60) với “nhận định “nụ cười là đám cưới với cuộc đời”(qua” hiện tượng luận/Husserl”):Nguyễn Văn Trung-bài viết của KS Ngô Thế Vinh

tài liệu mùa ôn dịch In retrospect: Nguyễn Văn Trung nhìn lại một hành trình trí thức lận đận Ngô Thế Vinh “… những cố gắng suy nghĩ của một […]

Read Article →