“nhân dân làm chủ tập thể giao nhà nước quản lý(theo kiểu XHCN)….lỗ !!

(Toàn là ổ tham nhũng rút ruột,quản trị yếu kém kiểu Đinh La Thăng,Trịnh Xuân Thanh……)

79/646 doanh nghiệp nhà nước báo cáo lỗ với tổng số lỗ lên tới 15.412 tỉ đồng. Có tập đoàn, tổng công ty báo cáo lỗ hơn 1.000 tỉ đồng.

Vốn nhà nước đầu tư gần 1,6 triệu tỉ đồng

Báo cáo của Chính phủ về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2020 cho biết, cả nước có 807 doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước, bao gồm: 459 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, 187 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn và 161 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn.

Nhiều ‘ông lớn’ nhà nước thua lỗ hàng chục ngàn tỉ - ảnh 1
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là một trong những doanh nghiệp nhà nước báo cáo lỗ phát sinh hơn 1.000 tỉ đồng ngọc thắng

Tính tới hết năm 2020, tổng vốn nhà nước đang đầu tư tại 807 doanh nghiệp là hơn 1,597 triệu tỉ đồng, tăng 2% so với năm 2019. Trong đó, doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là hơn 1,445 triệu tỉ đồng và các doanh nghiệp còn lại là 151.522 tỉ đồng.

Tổng doanh thu đạt 1,986 triệu tỉ đồng, giảm 12% so với năm 2019. Lãi phát sinh trước thuế đạt 162.904 tỉ đồng, giảm 22% so với năm 2019.

Báo cáo của Chính phủ cho hay có 119/807 doanh nghiệp (chiếm 15% tổng số doanh) có lỗ phát sinh với tổng số lỗ phát sinh là 15.740 tỉ đồng. Trong đó, có 79 doanh nghiệp nhà nước (nhà nước nắm giữ từ 50% vốn trở lên) với tổng số lỗ phát sinh là 15.412 tỉ đồng (chiếm 97,8%).

Có 169/807 doanh nghiệp (chiếm 21% tổng số doanh nghiệp) còn lỗ lũy kế với tổng số lỗ lũy kế là 33.750 tỉ đồng. Trong đó, có 124 doanh nghiệp nhà nước với tổng số lỗ lũy kế là 30.935 tỉ đồng.

5 tập đoàn, tổng công ty lỗ hơn 3.000 tỉ đồng

Cũng theo báo cáo của Chính phủ, với nhóm 73 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ – con, báo cáo của Chính phủ cho biết, có 5 tập đoàn, tổng công ty (bao gồm số lỗ phát sinh của công ty mẹ và công ty con của tập đoàn, tổng công ty) là 3.262 tỉ đồng.

Cụ thể, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lỗ phát sinh 1.656 tỉ đồng, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lỗ phát sinh 1.182 tỉ đồng, Tổng công ty Cà phê Việt Nam lỗ phát sinh là 77 tỉ đồng, Công ty TNHH MTV 622 – Bộ Quốc phòng lỗ phát sinh 29 tỉ đồng và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn lỗ phát sinh 318 tỉ đồng.

Có 11 tổng công ty, tập đoàn nhà nước còn lỗ lũy kế là 11.464,2 tỉ đồng và 7 công ty mẹ còn lỗ lũy kế hơn 6.000 tỉ đồng.

Cụ thể, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lỗ lũy kế 5.392,8 tỉ đồng, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lỗ lũy kế 3.170,9 tỉ đồng, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lỗ 1.257,3 tỉ đồng, Tổng công ty Cà phê Việt Nam lỗ 848,5 tỉ đồng, Tổng công ty 15 lỗ lũy kế 655 tỉ đồng, Tổng công ty Du lịch Hà Nội lỗ 46,9 tỉ đồng, Tổng công ty Thái Sơn lỗ lũy kế 26,7 tỉ đồng, Công ly TNHH MTV 622 – Bộ Quốc phòng lỗ lũy kế 23,3 tỉ đồng, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn lỗ lũy kế 21 tỉ đồng, Công ty TNHH MTV Đầu tư và PTNN Hà Nội lỗ lũy kế 17,2 tỉ đồng, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô lỗ lũy kế 4,6 tỉ đồng.

Nhiều ‘ông lớn’ nhà nước thua lỗ hàng chục ngàn tỉ - ảnh 2
Vietnam Airline lỗ hơn 11.000 tỉ đồng trong năm 2020 VNA

Với 386 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ở các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, có 44 doanh nghiệp có lỗ phát sinh lên tới 153 tỉ đồng. 78/386 doanh nghiệp độc lập còn có lỗ lũy kế năm 2020 với số lỗ lên tới 1.733 tỉ đồng.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam lỗ phát sinh 11.178 tỉ đồng

Với 187 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, báo cáo của Chính phủ cho hay, có tới 30 doanh nghiệp báo cáo lỗ phát sinh với tổng số lỗ 12.003 tỉ đồng.

Trong đó, một số doanh nghiệp có vốn nhà nước có số lỗ phát sinh theo báo cáo họp nhất lớn như Tổng công ty Hàng không Việt Nam lỗ phát sinh 11.178 tỉ đồng, Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (Đài Truyền hình Việt Nam) lỗ phát sinh 265 tỉ đồng, Tổng công ty Lương thực Miền nam lỗ phát sinh 210 tỉ đồng, Tổng công ty cổ phần Xây dựng và công nghiệp Việt Nam lỗ phát sinh 154 tỉ đồng, Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp lỗ phát sinh 102 tỉ đồng, Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Ninh Bình lỗ phát sinh 20 tỉ đồng, Công ty cổ phần Giày Thượng Đình lỗ phát sinh 14 tỉ đồng.

Theo báo cáo hợp nhất, có 35/187 doanh nghiệp (chiếm 19%) với tổng số lỗ lũy kế là 17.739 tỉ đồng.

Ở các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn, báo cáo Chính phủ cũng cho biết, có 39/161 doanh nghiệp báo lỗ với tổng số lỗ phát sinh là 322 tỉ đồng. Bên cạnh đó, 44/161 doanh nghiệp lỗ lũy kế 2.809 tỉ đồng.

VnEconomy

Kiều Linh – vneconomy.vn

Đến ngày 31/12/2020, có 46 dự án còn lỗ luỹ kế với tổng số lỗ luỹ kế là 1.171,6 triệu USD, giảm 1 dự án và tăng 120 triệu USD so với năm 2019…

Mang 6,7 tỷ USD đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước thua lỗ gần 1,2 tỷ USD
PVN có số vốn đầu tư ra nước ngoài thực hiện lớn nhất 3.973 triệu USD chiếm 59% tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài thực hiện.
PVN có số vốn đầu tư ra nước ngoài thực hiện lớn nhất 3.973 triệu USD chiếm 59% tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài thực hiện.

Chính phủ vừa gửi Quốc hội báo cáo về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2020.

169/807 DOANH NGHIỆP VỐN GÓP NHÀ NƯỚC LỖ LUỸ KẾ 33.750 TỶ ĐỒNG

Theo tổng hợp từ các Bộ, ngành, địa phương, tính đến 31/12/2020, cả nước có 807 doanh nghiệp có vốn góp Nhà nước với tổng tài sản là 3,6 triệu tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2019. Tổng doanh thu đạt 1,98 triệu tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2019. Lãi phát sinh trước thuế đạt 162,9 nghìn tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2019.

Có 119/807 doanh nghiệp chiếm 15% tổng số doanh nghiệp có lỗ phát sinh với tổng số lỗ phát sinh 15.740 tỷ đồng. Có 169/807 doanh nghiệp chiếm 21% tổng số doanh nghiệp còn lỗ luỹ kế với tổng số lỗ luỹ kế là 33.750 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả là 1,8 triệu tỷ đồng, giảm 1% so với năm 2019. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 54% tổng số nợ phải trả của các doanh nghiệp.

Bóc tách riêng với nhóm doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tổng doanh thu hợp nhất của các tập đoàn, tổng công ty đạt 1,4 triệu tỷ đồng, giảm 8% so với năm 2019. Có 11 tập đoàn, tổng công ty còn lỗ luỹ kế là 11.464,2 tỷ đồng và 7 công ty mẹ còn lỗ luỹ kế 6.064 tỷ đồng. 

Đồ hoạ: K.LINH
Đồ hoạ: K.LINH

Đối với nhóm doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng doanh thu đạt 355.460 tỷ đồng, giảm 28% so với năm 2019. Theo báo cáo hợp nhất có 30/187 doanh nghiệp chiếm 16% tăng 25% so với số lượng năm 2019 có tổng số lỗ phát sinh là 12.003 tỷ đồng. Trong đó, có một số doanh nghiệp vốn nhà nước có lỗ phát sinh theo báo cáo hợp nhất lớn như HVN lỗ phát sinh 11.178 tỷ đồng, Đài truyền hình Việt Nam lỗ phát sinh 265 tỷ đồng; TCT Lương thực miền Nam lỗ phát sinh 210 tỷ đồng; TCT CP Xây dựng và Công nghiệp Việt Nam lỗ phát sinh 154 tỷ đồng.

Có 35/187 doanh nghiệp chiếm 19% với tổng số lỗ luỹ kế là 17.739 tỷ đồng. Tính riêng công ty mẹ, có 3 công ty mẹ có lỗ luỹ kế 9.625 tỷ đồng.

Mang 6,7 tỷ USD đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước thua lỗ gần 1,2 tỷ USD - Ảnh 1

Đối với nhóm doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ đổ xuống, tổng doanh thu đạt 79.016 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2019. Theo báo cáo tài chính hợp nhất, có 39/161 doanh nghiệp chiếm 24,2% tổng số doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống với tổng số lỗ phát sinh là 322 tỷ đồng. Tính riêng công ty mẹ có TCT Sông Hồng lỗ phát sinh 57 tỷ đồng.

Có 44/161 doanh nghiệp chiếm 27,3% số doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống với tổng lỗ luỹ kế là 2.809 tỷ đồng.

46 DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI LỖ LUỸ KẾ 26.600 TỶ ĐỒNG

Theo báo cáo của các đơn vị, tính đến ngày 31/12/2020, có 28 doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước không bao gồm các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước thuộc 4 Bộ (Quốc phòng, Xây dựng, Công Thương, Y tế), Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 4 tỉnh Hà Tĩnh, Đắc Lắc, An Giang, Tp.HCM thực hiện 131 dự án đầu tư ra nước ngoài.

Số vốn đầu tư ra nước ngoài thực hiện trong năm 2020 của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước là 129,92 triệu USD, chủ yếu tại các Dự án của các công ty con Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các dự án của Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam, dự án của VNPT, Viettel…

Luỹ kế đến 31/12/2020, tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài thực hiện của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước là 6.719 triệu USD, trong đó, PVN có số vốn đầu tư ra nước ngoài thực hiện lớn nhất 3.973 triệu USD chiếm 59% tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài thực hiện; tiếp theo là Viettel với 1.454,9 triệu USD chiếm 22%; VRG đứng thứ ba với 925,8 triệu USD chiếm 14%.

Năm 2020, có 121/131 dự án đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp nhà nước có báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh với 32 dự án không phát sinh doanh thu, 89 dự án có doanh thu với tổng doanh thu tại nước ngoài năm 2020 là 5.542 triệu USD bằng 79% so với năm 2019.

Trong đó, có 28 dự án bị lỗ với số lỗ 236,89 triệu USD, giảm 6 dự án lỗ nhưng số lỗ tăng 81 triệu USD và bằng 152% so với năm 2019. 61 dự án có lợi nhuận với tổng lợi nhuận sau thuế là 426,6 triệu USD, giảm 138,3 triệu USD và bằng 75% so với năm 2019. Số lợi nhuận được chia trong năm của các nhà đầu tư Việt Nam là 118,7 triệu USD, giảm 87,5 triệu USD và bằng 58% so với năm 2019.

Đến ngày 31/12/2020, có 46 dự án còn lỗ luỹ kế với tổng số lỗ luỹ kế là 1.171,6 triệu USD, giảm 1 dự án và tăng 120 triệu USD so với năm 2019.

Báo cáo đánh giá, các dự án trồng và chế biến cây cao su, một số dự án vẫn còn trong giai đoạn đầu tư hoặc mới đưa vào khai thác đang lỗ kế hoạch, tiềm ẩn rủi ro. Một số dự án viễn thông có số lỗ luỹ kế lớn hoặc mất quyền kiểm soát và rủi ro tỷ giá. Một số dự án không hiệu quả thuộc các lĩnh vực khai thác vẫn hoạt động hoặc dừng triển khai như Dự án khai thác muối mỏ Kali tại Lào, Dự án thành lập Hãng hàng không quốc gia Campuchia, Dự án khai thác khoáng sản Steung Treng – Campuchia… Nhìn chung, hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước và có vốn nhà nước chưa đạtr kỳ vọng.

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.