Nghiên cứu rộng rãi tại Pháp cho thấy chích ngừa covid-19 mang lại hiệu quả tránh nhiễm bệnh cúm Tàu/Une vaste étude française confirme l’efficacité des vaccins contre le covid-19- báo Parismatch

Une vaste étude française confirme l’efficacité des vaccins contre le covid-19 Paris Match | Publié le 11/10/2021 à 07h49 La Rédaction avec AFP Une vaste étude française confirme que la vaccination […]

Read Article →

Cụ nhà giáo nghỉ hưu Mạc Vân Trang “nghĩ vẩn vơ “về chuyện “xưa rồi Diễm ” của ông tổ gốc quý tộc lưu vong,sống nhờ bạn(F.Engels) và vay mượn duy tâm(Hegel) biến tấu thành duy vật ,không tưởng ,duy ác…!!

Nghĩ vẩn vơ Mạc Văn Trang 16-10-2021 Lắm lúc chẳng muốn viết, muốn đọc gì nữa, nằm nghĩ vẩn vơ, nói lảm nhảm cho “thằng thư ký” iPhone nó ghi […]

Read Article →