“ba que xỏ lá”(ngôn từ của DLV địt mẹ được lập trình) của các lãnh đạo(gọi là vô sản Đông Đức/CHDCND Đức): các khoản tiền của cựu lãnh đạo Đông Đức biến đi đâu ??-Phạm Thị Hoài

Các khoản tiền của cựu lãnh đạo Đông Đức biến đi đâu? Phạm Thị Hoài Nhà văn ở Berlin, CHLB Đức 9 tháng 10 2020 Các lãnh đạo hàng đầu […]

Read Article →