không ai tìm đến “thiên đường XHCN ” mà lại liều mạng đến xứ “dân chủ tồ lô của bọn tư bản bóc lột ” :phóng sự vượt biển Manche(qua ngõ Pas-De-Calais)Arte reportage”plutôt mourir que rester” !!

những “phao nhân “ Vấn đề người di cư: Số người vượt biển Manche tăng mạnh Thanh Phương 24/08/2021 Những “phao nhân “ Nguyên nhân của tình trạng này được […]

Read Article →