chuyện xứ “dân chủ tồ lô “Mỹ(nhưng vẫn sắp sẵn sân để hạ cánh an toàn với con cái):Giáo sư ĐH Harvard nói: Đảng Cộng Hòa thà giết nền dân chủ hơn là bỏ rơi Trump/How democracies die-Dean Obeidallah

ý kiến ý cò Giáo sư ĐH Harvard nói: Đảng Cộng Hòa thà giết nền dân chủ hơn là bỏ rơi Trump Tác giả: Dean Obeidallah Bùi K. Nguyên, chuyển […]

Read Article →

70,010 Californians have died from COVID-19/số người chết vì covid-19 tại Cali/US(nơi có đông người Việt cư ngụ) vượt hơn 70,000 người-Báo Los Angeles Times/NV

By Luke Money, Rong-Gong Lin II Oct. 14, 2021 12:15 PM PT COVID-19 has now killed 70,000 Californians, illustrating the pandemic’s still-deadly consequences even as its latest wave recedes. While that overall […]

Read Article →