Tây nghiên cứu tập tục đốt vàng mã(theo Tàu) tại VN/XHCN:ngoài nhà cửa, xe cộ tiền bạc có cả “khẩu trang,vaccine,Iphone…..!! cho người chết vì dịch bệnh covid-19 !!!!!

Gửi điện thoại cho người chết: Kinh tế lễ nghi và phong tục thờ cúng của người Việt Nam Trần sao, âm vậy. 16/09/2021 By Phùng Anh Khương conchimgiakontum nang […]

Read Article →

chuyện xưa tích cũ mùa ôn dịch :Война во Вьетнаме. Журнал “Коммерсантъ Власть”. /Báo Nga viết về 14 năm Liên Xô giúp Việt Nam đánh Mỹ-Nguyễn Hải Hoành(Nghiên cứu quốc tế)

“Tuổi trẻ chúng tôi “ Báo Nga viết về 14 năm Liên Xô giúp Việt Nam đánh Mỹ Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành Sau năm 1945, trên lãnh thổ Bán đảo […]

Read Article →