chuyện “ba que xỏ lá” của người Việt (đa số xuất thân từ Miền Bắc)tại nước ngoài:EU: Băng đảng VN tại Đức ‘buôn ma túy’ và nhận cha giả mạo-BBC

EU: Băng đảng VN tại Đức ‘buôn ma túy’ và nhận cha giả mạo 18 tháng 9 2021https://bbc.com/ws/av-embeds/cps/vietnamese/vietnam-58606940/p09cq72z/viChụp lại video, ‘Sang Đức giữa dịch Covid tôi rơi vào bước đường […]

Read Article →

Nhật ký phong toả Saigon vì cúm Tàu ngày thứ 70-Đỗ Duy Ngọc

Sài Gòn ngày phong tỏa thứ bảy mươi Đỗ Duy Ngọc 16-9-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 — phần 10 — phần 11 — phần 12 — phần 13 — phần 14 — phần 15 — phần 16 — phần […]

Read Article →