tình hình dịch bệnh cúm Tàu tại vùng nông thôn(rural)Cali :nhà quàn qua tãi,bệnh xá chật vật với tỷ lệ tiêm vaccine thấp/Mortuaries fill, hospitals clog in rural California towns with low vaccination rates-Báo Los Angeles Times

Mortuaries fill, hospitals clog in rural California towns with low vaccination rates BY HAILEY BRANSON-POTTS STAFF WRITER AUG. 28, 2021 6 AM PT In Crescent City, the mortuary is filled beyond capacity and […]

Read Article →