tạm xa Cô Vy thăm viếng xứ Nam Dương(Indonesie/Indonesia) với nhóm Voyage du bout du monde(Des trains pas comme les autres)

ndonesia (/ˌɪndəˈniːʒə/ (listen) IN-də-NEE-zhə), officially the Republic of Indonesia (Indonesian: Republik Indonesia [reˈpublik ɪndoˈnesia] (listen)),[a] is a country in Southeast Asia and Oceania between the Indian and Pacific oceans. It […]

Read Article →

ý kiến ý cò :chuyện bâng quơ mùa ôn dịch của “ông lạc đường Đào Hiếu /ái miêu”(cột chèo với nữ đồng chí quá cố có một nụ cười khác Võ Thị Thắng)):”chiếc xe và người tài xế”

ông ái miêu/lạc đường Đào Hiếu CHIẾC XE VÀ NGƯỜI TÀI XẾ Nhà lãnh đạo quốc gia cũng giống như một tài xế, nghĩa là cũng lèo lái, dẫn dắt […]

Read Article →

“thùng nhân ở xứ người”(39 người chết) vì muốn thoat nghèo ,có cuộc sống tốt đẹp hơn và “thùng nhân ở xứ mình”(15 người còn sống) về quê vì đói khổ do dịch bệnh !!!

thùng nhân tại xứ người 15 người(thùng nhân) trong xe đông lạnh sẽ được về quê khám phá tại Bình Thuận * Phó chủ tịch UBND Bình Thuận Nguyễn Minh […]

Read Article →