“ai ở đâu ở đó”(vì Cô Vy) nằm nhà xem buổi lễ “Wagah-Attar” lạ kỳ tại biên giới hai quốc gia thù địch Pakistan(Hồi Giáo) và Ấn Độ(India/ Hindu giáo) cả hai đều là cựu thuộc địa của thực dân Anh !!!

Wagah-Attari border ceremony From Wikipedia, the free encyclopedia   (Redirected from Wagah border ceremony) Jump to navigationJump to search Wagah-Attari border ceremony Genre Military display Dates Every day Location(s) India-Pakistan border […]

Read Article →

xa Cô Vy thăm viếng xứ Tạjikistan phía bắc Afghanistan

Tajikistan Tajikistan (/tɑːˈdʒiːkɪstɑːn/ (listen), /tə-, tæ-/; Tajik: Тоҷикистон, Persian: تاجیکستان‎, romanized: Tâjīkestân; Russian: Таджикистан, romanized: Tadzhikistan), officially the Republic of Tajikistan (Tajik: Ҷумҳурии Тоҷикистон, romanized: Jumhurii Tojikiston), is a landlocked country in Central Asia with an area of 143,100 km2 (55,300 sq mi)[6][7][8] and an estimated population of 9,537,645 people.[15] Its capital and largest city is Dushanbe. It is bordered by Afghanistan to the south, Uzbekistan to […]

Read Article →

Ai chết cứ chết(vì covid-19..) ai “đá thì cứ đá :”siêu phẩm bóng đá ” đạp Châu Á dưới chân…(văn phong,ngôn từ của cá thể trẻ trâu viết báo và BTV/XN bây giờ !!

Quang Hải ghi siêu phẩm, ĐT Việt Nam thua ngược vì thiếu người 03/09/2021  02:56 GMT+7 Quang Hải mở tỷ số với siêu phẩm, nhưng việc phải chơi thiếu người khiến ĐT Việt […]

Read Article →