tìm hiểu Pakistan/Hồi Quốc,quốc gia “chống lưng ” cho Taliban của Afghanistan !?

Pakistan From Wikipedia,). Coordinates: 30°N 70°E Islamic Republic of Pakistanاِسلامی جمہوریہ پاكِستان (Urdu)Islāmī Jumhūriyah Pākistān[1] FlagState emblem Motto: Īmān, Ittihād, Nazamایمان، اتحاد، نظم (Urdu)“Faith, Unity, Discipline”[2] Anthem: Qaumī Tarānahقَومی ترانہ“The National Anthem”MENU0:00 Land controlled by Pakistan […]

Read Article →

Báс ѕĩ сảпһ Ьáо dấᴜ һіệᴜ qᴜап tгọпɡ сһо tһấу F0 Ьắt ᵭầᴜ Ьướс νàо ɡіаі ᵭоạп пɡᴜу һіểm tíпһ mạпɡ

Báс ѕĩ сảпһ Ьáо dấᴜ һіệᴜ qᴜап tгọпɡ сһо tһấу F0 Ьắt ᵭầᴜ Ьướс νàо ɡіаі ᵭоạп пɡᴜу һіểm tíпһ mạпɡ Bởi Tri Thức Cộng Đồng -29 Tháng Tám, 2021017894Chia sẻ FacebookTweet […]

Read Article →

giữa mùa ôn dịch cúm Tàu ông cựu VC(!) “thọc gậy bánh xe văn học “Trần Mạnh Hảo nại bàn chuyện triết học Hegel (biện chứng pháp)với Jean-Paul Sartre và Trần Đức Thảo

NHÂN CHUYỆN “ĐÁNH QUẢ TÙ MÙ TRIẾT HỌC”, THỬ BÀN QUA VỀ “NHÀ HEGEL HỌC” TRẦN ĐỨC THẢO Xin đọc ba “còm” trong bài “Thử đánh quả tù mù triết […]

Read Article →