một nữ thuyền nhân Việt Nam-Nguyễn Thị Thuỷ- được chọn làm khoa trưởng một trường Đại Học Cộng Đồng Bắc Cali/US-kết quả của một nền giáo dục xứ “dân chủ tồ lô ” !

Nguyễn Thị Thuý Luong Nguyen ‘s phê tê bốc 27/9/2019 Ngày 1 tháng Bảy vừa qua, trường Đại Học Cộng Đồng Foothill tại Bắc California chính thức có Viện trưởng […]

Read Article →