Tàu sẵn sàng chớp lấy cơ hội vàng tại Afghanistan/Tác giả: Châu Ba (Zhou Po), “中国已准备好抓住在阿富汗的黄金机会”, New York Times, 22/08/2021.-Nguyễn Hải Hoành dịch

Tàu sẵn sàng chớp lấy cơ hội vàng tại Afghanistan Tác giả: Châu Ba (Zhou Po), “中国已准备好抓住在阿富汗的黄金机会”, New York Times, 22/08/2021. Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành Tốc độ và phạm vi Taliban tiếp […]

Read Article →