với tựa đề “vật đổi sao dời ” một ông Việt tỵ nan CS ngồi buồn viết về sự biến đổi của Little Saigon(ó thể trở thành Little Hanoi không xa) tại quận Cam/Nam Cali/Mỹ

LITTLE SÀIGÒN, QUẬN CAM CÓ CÒN LÀ THỦ ĐÔ CỦA NGƯỜI TỴ NẠN Tác Giả : Quang An Vì không cạnh tranh nỗi với người gốc Đại Hàn, người Tàusinh […]

Read Article →