chuyện ngoài Covid-19: cô bé vận động viên điền kinh Olympics 20 của Bạch Nga (Bélaruse) bị bắt cóc đã được tỵ nan tại Ba Lan(nhờ Áo) tránh nhà độc tài cuối cùng của Âu Châu !-Parismatch

La sprinteuse bélarusse Krystsina Tsimanouskaya est arrivée à Vienne Paris Match | Publié le 04/08/2021 à 19h21 |Mis à jour le 04/08/2021 à 19h25 Kahina Sekkai La sprinteuse bélarusse Krystsina […]

Read Article →