Sáng tạo danh từ, khẩu hiệu “3 tại chỗ “là cái chi (ngoài 3 sẵn sàng,3 đảm đang,3 không..(thời chiến),3 đại diện của Giang Trạch Dân bên Tàu..)??

một phút thư giản mùa ôn dịch Một cung đường, hai địa điểm, ba tại chỗ và… khổ đủ đường TS. Võ Đình Trí (*) Thứ Năm,  22/7/2021, 10:02  (KTSG) – Trước tình […]

Read Article →