chuyện xưa tích cũ :phá vở “ngăn sông cấm chợ “(phá quy định XHCN) của Đ.M ,Saigon tự cứu đói qua tổ buôn gạo của “Bà Ba Thi”(mới học lớp 4) !!

“buôn lậu cứu đói dân Saigon,thời chủ trương”ngăn sông cấm chợ”(ngu xuẩn của Đ.M) Nguyễn Thị Bích Hậu siêu thị thời Đ.M Trong tấm hình tư liệu này, kể từ […]

Read Article →