trích Blog Krongblah của ĐHKT Lê Minh Sơn về thánh tử đạo Stêphano Cuénot khai sáng miền truyền giáo Kontum và thăm viếng nơi sinh Besancon/Pháp của ngài .

Tài liệu liên quan đến KONTUM THÁNH STÊPHANÔ CUÉNOT (THỂ), GIÁM MỤC TỬ ĐẠOĐẤNG KHAI SÁNG MIỀN TRUYỀN GIÁO KONTUM(1802-1861)     ·         Sinh : 08/02/1802 – Tại : Le Bélieu, Doubs, Pháp·         Giáo phận : […]

Read Article →