Chuyện xứ “dân chủ tồ lô Mỹ”:bác Chí Phèo Đỗ Nam Trâm(Trump) nói vì bác ấy hứa đến biên giới phía Nam nên nữ PTT da màu của bác Bảy Đần mới chịu đi xem cuộc khủng hoảng nhân đạo di dân Nam Mỹ-Dailymail

‘If I wasn’t going next week, Kamala would NEVER have gone’: Trump takes the credit after VP FINALLY announces she is heading to the border on Friday – 91 days […]

Read Article →