Ký giả của tờ Financial Times viết về vụ ra lệnh không tặc máy bay Ryanair để bắt người “phản biện đối lập “của ông TT 80% Alexander Lukasinko của Belarus

Thấy gì từ sự kiện Belarus bắt cóc máy bay trên không phận mình? Nguồn: Victor Mallet, “Belarus hijack echoes events in Libya 50 years ago”, Financial Times, 26/05/2021. Ngay sau khi Belarus […]

Read Article →

Réouverture des terrasses et cafés : Paris pluvieux, mais Paris heureux/khi những quán cà phê vĩa hè Paris mở cửa trở lại dưới cơn mưa nhưng Paris đã “vui trở lại” !!-Paris 24

Réouverture des terrasses et cafés : Paris pluvieux, mais Paris heureux Publié le : 19/05/2021 – 16:06 Texte par :Aude MAZOUE Paris-24 Vietnamienne-Parisienne Bich Xuan Après plus de six mois de […]

Read Article →