Fmr. NY Times Science Editor: Mainstream Media Chose Propaganda Over Research on COVID Origins/Cựu BTV khoa học của báo NY Times đã bị “mờ mắt” của tuyên truyền Tàu mà không để ý đến vi khuẩn Covid-19(Vũ Hán..) xuất phát từ phòng thí nghiệm sinh học !!

Fmr. NY Times Science Editor: Mainstream Media Chose Propaganda Over Research on COVID Origins A view of the P4 lab and the Wuhan Institute of Virology is seen after a […]

Read Article →