trong khi toàn dân “nô nức”(kể cả việc đạp xe đạp mang thùng phiếu đến tận nhà hay khu cách ly vì covid-19(cúm Tàu..) đạt tỷ lệ gần 100% thì có kẻ phản động cho rằng”Bầu cử và tự do theo..một đường ” !!-Trần Văn(VOA)

Nền dân chủ (đảng cử dân bầu không tồ lô(tào lao/giọng Quảng..) Bầu cử và tự do theo… một đường! – 23/05/2021 Blog VOA Trân Văn(tiengdan.org) 22-5-2021 Chưa biết sẽ […]

Read Article →