(đọc lại) chuyện của “người đàn bà 5 con”(với đệ tử lưu linh-một thần tượng sụp đổ-Phạm Công Thiện) Lê Khắc Thanh Hoài: Trên những phím dương cầm…trật dây “

“người đàn bà 5 con” Lê Khắc Thanh Hoài TRÊN NHỮNG PHÍM DƯƠNG CẦM…TRẬT GIÂY Một niên học sắp chấm dứt, mùa Hè cũng sắp tới, tôi thật bận rộn […]

Read Article →