sau 39 “thùng nhân” lại đến 49 thuyền nhân Việt cố vượt biên(qua bọn MAFIA buôn người) sang xứ tư bản giẫy chết Anh Quốc được Bỉ cứu vớt ngoài khơi biển Manche(ĐTD)

49 thuyền nhân VN được Bỉ cứu khi(theo bọn buôn người) cố vượt biển đến Anh Quốc VOA Bỉ giải cứu hàng chục người nhập cư Việt Nam gặp nạn […]

Read Article →