chuyện bâng quơ :Ai nói ngu như bò ?Bò cũng biết nghe nhạc cổ điển Tây Phương(cellos) để trở về chuồng/When the Cellos Play, the Cows Come Home

When the Cellos Play, the Cows Come Home A collaboration between a cattle farmer and a Danish music training program brings regular recitals to pampered livestock. By Lisa AbendPublished April 28, 2021Updated April […]

Read Article →