nhờ hệ thống giáo dục đào tạo tư bản xứ người :nữ khoa học gia thiên tài Mỹ gốc Việt,GS Lưu Lệ Hằng,nhận 2 giải thưởng cao quý về thiên văn(Nobel thiên văn)

Một thiên tài nữ, nhà thiên văn học hay nhà tinh tú học (Astrologist) Lưu Lệ Hằng đã khám phá ra được một tiểu hành tinh trong chuổi Kuiper…Nhờ những […]

Read Article →