Niemquan của nhacxua.vn nhớ ngày mất của nhà thơ Nguyên Sa(Trần Bích Lan- 18/4/1988)khi “nắng Sàigòn anh đi mà không thấy mát;vì em không còn mặc áo lụa Hà Đông”

Cuộc đời và sự nghiệp của thi sĩ Nguyên Sa (1932-1998) – Tác giả Áo Lụa Hà Đông, Tháng 6 Trời Mưa… 2021/04/17 in Saigon xưa Trong thi đàn Việt Nam, Nguyên […]

Read Article →