dưới thời Chí Phèo Đỗ Nam Trâm(Trump) hàng ngàn Vịt kìu có nguy cơ bị trục xuất về VN vì phạm pháp(gian lận trợ cấp xã hội,trộm cắp,cướp của giết người….)BBC/VOA-chưa biết dưới thời Bảy Đần(Biden) ra sao !

Mỹ: Hàng ngàn người Việt có nguy cơ bị trục xuất? Thùy Linh Nguyễn BBC Tiếng Việt 9 tháng 11 2017 Khoảng 8.500 người Việt tại Hoa Kỳ có thể […]

Read Article →