chuyện bâng quơ :”thuở trời đất(không nổi cơn gió bụi) bánh mì phải đăng ký mua”!! -chuyện thơ thẩn của văn thi sĩ thời”tiến nhanh ,tiến mạnh,tiến vững chắc…Trần Mạnh Hảo và Lưu Trọng Văn

Trần Mạnh Hảo tại rừng Phước Long(Bình Phước) Vào xem Lưu Trọng Văn đưa lòng tốt của bạn mình ra chế diễu để bênh vực loại thơ ” Cởi quần […]

Read Article →