về tâm tư của Lê Kiến Thành,tư bản xã nghĩa,con trai của ông “ai thắng ai,tiến nhanh tiến mạnh,tiến vũng chắc lên CNXH bỏ qua giai đoạn quá độ lên tư bản(theo duy vật sử quan của cụ tổ Mác)….mình vì mọi người mọi người vì mình…sau khi ta “đánh cho Liên Xô,Trung Quốc”..-Kông Kông(ĐCV)

Nghĩ lan man về tâm tư của ông Lê Kiến Thành Kông Kông(ĐCV) Tiến sĩ, Đại gia Lê Kiên Thành, con của cựu Tổng Bí thư Lê Duẩn, viết trên […]

Read Article →