đọc ông Tây Ca Na Điên Jesse Peterson viết phiếm tiếng Việt(có thể hơn những “cá thể viết báo “Việt bây chừ..):Mần từ thiện vì ai..vì ai;làm gì..làm gì(mụ MC Tạ Bích Loan/chương trình 60′) ….

Thứ hai, 12/4/2021, 21:25 ( Từ thiện vì ai? Bạn có kẻ thù hả? Tốt. Điều đó cho thấy rất có thể bạn đang đấu tranh cho điều đúng đắn. […]

Read Article →

thân phận nhược tiểu trên bàn cờ chính trị (nước lớn) thế giới-Khi” lính Tây” mần chính trị tại Miền Nam-So sánh sự thống nhất nước Đức không tốn xương máu ,thời gian,chỉ tốn tiền mua….Phạm Cao phong và 2 ký giả Ý Tiziano Terzani và Borries Gallasch

Tài liệu cho thế hệ trẻ hôm nay 30/04/1975: Tổng thống Dương Văn Minh nói ‘Theo Tây, Mỹ mãi chưa đủ sao giờ lại theo Tàu?’ Phạm Cao Phong Gửi […]

Read Article →