Bâng quơ “ngày đó “(mùa ôn dịch) với bà chị(hay bà em ?)Lê Thị Huệ,chủ biên gió -o qua nhạc phẩm “ngày đó chúng mình” của Phạm Duy,ông nhạc sĩ quá cố nghiện yêu !!

Lê Thị Huệ Phạm Duy với tình yêu(cháu) ngoài luồng Hồi xưa chung lớp với hương trời Học cùng quốc sắc, bàn đời Kiều gian truân! Mình đâu ngờ cũng […]

Read Article →