chuyện bâng quơ :ông (thọc gậy bánh xe văn học)Trần Mạnh Hảo nại “thấu cảm” việc hai ông chủ soái hội(bao cao su) văn nghệ VN trao giải cao nhất cho hai bài thơ dở nhất(?)

Tran Manh Hao · HỮU THỈNH VÀ NGUYỄN QUANG THIỀU CÙNG NHAU GIẾT CHẾT NỀN THƠ BẰNG CÁCH TRAO GIẢI CAO NHẤT CHO HAI “BÀI THƠ” DỞ NHẤT NƯỚC . CHÚNG […]

Read Article →