(ông VC) Trần Mạnh Hảo thắc mắc về “duy vật biện chứng và duy vật sử quan”(mâu thuẫn /đối kháng /phản biện ..tạo ra tiến bộ trong xã hội loài ngươi) của cụ tổ Karl Marx qua khẳng định của ông Nguyễn Văn Hưởng

“PHẢN BIỆN” LÀ NGUYÊN LÝ SỐNG CÒN CỦA CHỦ NGHĨA MARX HAY “PHẢN BIỆN” LÀ PHẢN ĐỘNG NHƯ ÔNG THƯỢNG TƯỚNG CÔNG AN NGUYỄN VĂN HƯỞNG ĐE DỌA NHÂN DÂN […]

Read Article →