Theo báo the Economist và báo Global Times,Tàu(CS ba rọi) ngạo mạn đánh cược là sự suy thoái (decline)của Tây Phương,nhất là Mỹ, sẽ không đảo ngược lại được(irreversible)(sau khi tung Covid-19/Vũ Hán ??)

China justified to counterattack Western smears By Li Qingqing Published: Apr 01, 2021 09:47 PM     China US Photo:Global TimesAs China rises on the international stage, some Western countries feel that […]

Read Article →