Dzìa Tỉnh Hậu Giang(tỉnh lỵ Vị Thanh Hoả Lựu , Chương Thiện xưa) tách từ Cần Thơ và tham quan kiến trúc Trường Đại Học có hình ảnh truyện cổ tích Phương Tây (chưa nói đến chất lượng giáo dục trong lạm phát Đại Học bây giờ)

Hậu Giang tỉnh nhỏ nghèo mà cái gì cũng to,lạ….. Hậu Giang là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Năm 2018, Hậu Giang là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ […]

Read Article →