Phim về Tướng Charles De Gaulle Pháp,kẻ chủ trương quay lại để tiếp tục thuộc địa hoá VN,mở đầu cho “30 năm nội chiến từng ngày” và sự “nhảy vào” của đế quốc Mỹ”

De Gaulle đã đặt câu hỏi (trịch thượng,thực dân) :QUI EST KỲ ??(Nguyễn Cao Kỳ-thuộc cấp cũ) của Miền Nam.(trên báo L’Express và Parismatch)/Kỳ đã trả lời câu “lãng nhách”:Kỳ […]

Read Article →

Đất đai là yếu tố tạo nên giai cấp tư bản mới (ngoài chứng khoán-không có cơ quan hạch toán độc lập về hoạt động thực chất của các công ty Nhà Nước..):LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ TÀI CHƠI CHỮ “SIÊU ĐỂU”-Sĩ Phu Bắc Hà

LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ TÀI CHƠI CHỮ “SIÊU ĐỂU” Hà Sĩ Phu Nguyễn Xuân Tụ Trí tuệ của ông tổ Cộng sản K. Marx thì ảo tưởng, phản khoa học, […]

Read Article →

ảnh hưởng của cúm Tàu trên cuộc sống vật chất và tinh thần của dân Mỹ(?):thất nghiệp,nỗi điên,hận thù chủng tộc….:một ông da màu lái xe tấn công Toà nhà Quốc Hội khiến một cảnh sát tử vong và đương sụ bị bắn chết !!?

in Capitol car attack posted about fears of FBI and CIA week before ramming officer From CNN’s Casey Tolan, Paul Murphy, Brynn Gingras and Josh Campbell Noah Green, the suspect who […]

Read Article →