Một người phụ nữ thời Quốc Xã đã cứu nhiều trẻ em Do Thái trong trại tập trung bằng cách thuốc cho các bé bất tĩnh bỏ vào quan tài chuyển ra ngoài.60 năm sau bà được đề nghị Nobel Hoà Bình !-Sante+

Cette femme droguait des enfants et les mettait dans des cercueils. 60 ans plus tard, elle a été nominée pour le prix Nobel de la paix  Par : Adam T […]

Read Article →

Chuyện cô giáo Tuất ở Trường Tiểu Học Sài Sơn B Hà Lội:Khi quan bà được hổ trợ của quan ông (kách mệnh vô sản) để trù dập người lương thiện ??-Thái Văn Đường’s phê tê bốc

CHUYỆN CÔ TUẤT? THÌ RA LÀ VẬY! Thái Văn Đường ‘s phê tê bốc Sau khi(được cơ cấu ?) trúng cử UVBCH khoá XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 và được giữ […]

Read Article →